Presentació
Aquest web de la serp blanca, en curs d'elaboració, conté informació sobre la personalitat i obra literària de l'escriptor Josep Iborra.