Col·laboracions publicades entre 1975 i 1979


Otra 
vez la Edad Media

Las Provincias, pàg. 5, 03/01/75.

Vegeu facsímil.


Rectas paralelas

Las Provincias, pàg. 5, 12/01/75.

Vegeu facsímil.


El vacío cívico

Las Provincias, pàg. 5, 25/01/75.

Sobre els conceptes d'estat, nació i regió. Vegeu facsímil.


Les veus de la selva

Las Provincias, pàg. 24, 09/03/75.

Vegeu facsímil.
Un enterrador impacient

Las Provincias, pàg. 20, 19/03/75.

Vegeu facsímil.


Filosofia de l'avorriment

Las Provincias, pàg. 20, 25/04/75.

Vegeu facsímil.


L'auca del senyor d'Ors

Las Provincias, pàg. 18, 03/05/75.

Vegeu facsímil.
Retòrica i feixisme

Quatre [suplement de Dos Dos], 1 i 2, pàg. 13, 16/05/76.

Sobre els recursos dialèctics del feixisme. Vegeu facsímil.


La llengua de la revolució

Quatre [suplement de Dos Dos]i 4, pàg16, 30/05/76.

La situació del català per als partits d’esquerres l'estat espanyol. Vegeu facsímil.


Una nit lòpera

Quatre [suplement de Dos Dos]5 i 6, pàg. 16, 15/06/76.

Crítica sobre la situació de l’Orquestra Municipal de València. Vegeu facsímil.


El nom de cadascú

Quatre [suplement de Dos Dos]8, pàg. 12, 27/06/76.

Sobre l'ús continuat dels noms propis en les societats alfabetitzades. Vegeu facsímil.


Nosaltres sols... Noves meditacions sobre el particularisme valencià

Quatre [suplement de Dos Dos]9 i 10, pàg. 11, 11/07/76.

Sobre el particularisme valencià. Vegeu facsímil.


Més partits encara

Quatre [suplement de Dos Dos]15 i 16, pàg7, 22/08/76.

Sobre la proliferació de partits polítics. Vegeu facsímil.


Altra volta Don Santiago

Quatre [suplement de Dos Dos]21 22pàg. 4, 02/10/76.

Comentari crític sobre unes declaracions de Santiago Carrillo entorn dels Països Catalans. Vegeu facsímil.


La novel·la al País Valencià

Arguments 3, València, 1977, pàgs. 63-103.

Recollit en La trinxera literària.


En pura lògica

Quatre [suplement de Dos Dos]31 i 32, pàg. 1, 02/01/77.

Reflexió crítica sobre la idea de la unitat d'Espanya. Vegeu facsímil.


"País Valencià", il·legal?

Avui, 08/05/77.

Sobre el nom del país. Vegeu facsímil.


La nova poesia catalana al País Valencià (1974-1977) (I)

Reduccions 3, juliol 1977, pàgs53-60, 01/07/77.

Vegeu facsímil. Recollit en La trinxera literària.


La nova narrativa del País Valencià

Serra d'Or, 222, pàgs. 37-39 (165-167), 15/03/78.

Vegeu facsímil. Reelaborat en altres treballs, més tard recollits en La trinxera literària.

La nova poesia catalana al País Valencià (1974-1977) (II)

Reduccions 5, juliol 1978, pàgs. 41 -58, 01/07/78.

Vegeu facsímilRecollit en La trinxera literària.


Pancastellanisme entre valencians

Información, pàg. 2, 29/07/78.

Vegeu facsímil.


La «història» com a pretext

Valencia Semanal, 47, pàg3719/11/78.

Sobre Seguí, J. Ll. Espai d 'un ritual, València, 1978, Tres i Quatre. Vegeu facsímil.


Vicent Ventura i Francesc Jarque, 
El País Valencià (I)

L'Espill, 1/2, pàgs. 249-252, 01/03/79.

Sobre Vicent Ventura i Francesc Jarque, El País Valencià (I), Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1978. Vegeu facsímil.


La generació del 70: una nova narrativa al País Valencià

L'Espill 3, València, 1979, pàgs. 130-141, 01/09/79.

Anàlisi sòcio-literària dels escriptors nascuts al País Valencià que comencen a escriure en la dècada dels 70 i presenten afinitats literàries que els fan susceptibles d'ésser considerats com a generació: Amadeu Fabregat, Cremades i Arlandis, Josep Piera, Josep-Lluís Seguí, Isabel-Clara Simó... Recollit en La trinxera literària.


Josep Piera: una poètica de l'instant

Valencia Semanal, 100, pàgs46-49, 16/12/79.

Sobre la poesia de Piera, amb èmfasi especial en el llibre Presoners d'un parèntesi. Vegeu facsímil.