Col·laboracions publicades entre 1975 i 1979


Otra 
vez la Edad Media

Las Provincias, pàg. 5, 03/01/75.

Vegeu facsímil.


Rectas paralelas

Las Provincias, pàg. 5, 12/01/75.

Vegeu facsímil.


El vacío cívico

Las Provincias, pàg. 5, 25/01/75.

Sobre els conceptes d'estat, nació i regió. Vegeu facsímil.


Les veus de la selva

Las Provincias, pàg. 24, 09/03/75.

Vegeu facsímil.
Un enterrador impacient

Las Provincias, pàg. 20, 19/03/75.

Vegeu facsímil.


Filosofia de l'avorriment

Las Provincias, pàg. 20, 25/04/75.

Vegeu facsímil.


L'auca del senyor d'Ors

Las Provincias, pàg. 18, 03/05/75.

Vegeu facsímil.
Retòrica i feixisme

Quatre [suplement de Dos Dos], 1 i 2, pàg. 13, 16/05/76.

Sobre els recursos dialèctics del feixisme. Vegeu facsímil.


La llengua de la revolució

Quatre [suplement de Dos Dos]i 4, pàg16, 30/05/76.

La situació del català per als partits d’esquerres l'estat espanyol. Vegeu facsímil.


Una nit lòpera

Quatre [suplement de Dos Dos]5 i 6, pàg. 16, 15/06/76.

Crítica sobre la situació de l’Orquestra Municipal de València. Vegeu facsímil.


El nom de cadascú

Quatre [suplement de Dos Dos]8, pàg. 12, 27/06/76.

Sobre l'ús continuat dels noms propis en les societats alfabetitzades. Vegeu facsímil.


Nosaltres sols... Noves meditacions sobre el particularisme valencià

Quatre [suplement de Dos Dos]9 i 10, pàg. 11, 11/07/76.

Sobre el particularisme valencià. Vegeu facsímil.


Més partits encara

Quatre [suplement de Dos Dos]15 i 16, pàg7, 22/08/76.

Sobre la proliferació de partits polítics. Vegeu facsímil.


Altra volta Don Santiago

Quatre [suplement de Dos Dos]21 22pàg. 4, 02/10/76.

Comentari crític sobre unes declaracions de Santiago Carrillo entorn dels Països Catalans. Vegeu facsímil.


La novel·la al País Valencià

Arguments 3, València, 1977, pàgs. 63-103.

Recollit en La trinxera literàriaRevisió d'un text, en castellà, publicat amb el títol La novela en el país valenciano, en la Revista de la Universidad Conplutense, vol. XXIV, núm. 99, Madrid, 1975.


En pura lògica

Quatre [suplement de Dos Dos]31 i 32, pàg. 1, 02/01/77.

Reflexió crítica sobre la idea de la unitat d'Espanya. Vegeu facsímil.


"País Valencià", il·legal?

Avui, 08/05/77.

Sobre el nom del país. Vegeu facsímil.


La nova poesia catalana al País Valencià (1974-1977) (I)

Reduccions 3, juliol 1977, pàgs53-60, 01/07/77.

Vegeu facsímil. Recollit en La trinxera literària.


La nova narrativa del País Valencià

Serra d'Or, 222, pàgs. 37-39 (165-167), 15/03/78.

Vegeu facsímil. Reelaborat en altres treballs, més tard recollits en La trinxera literària.

La nova poesia catalana al País Valencià (1974-1977) (II)

Reduccions 5, juliol 1978, pàgs. 41 -58, 01/07/78.

Vegeu facsímilRecollit en La trinxera literària.


Pancastellanisme entre valencians

Información, pàg. 2, 29/07/78.

Vegeu facsímil.


La «història» com a pretext

Valencia Semanal, 47, pàg3719/11/78.

Sobre Seguí, J. Ll. Espai d'un ritual, València, 1978, Tres i Quatre. Vegeu facsímil.


Vicent Ventura i Francesc Jarque, 
El País Valencià (I)

L'Espill, 1/2, pàgs. 249-252, 01/03/79.

Sobre Vicent Ventura i Francesc Jarque, El País Valencià (I), Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1978. Vegeu facsímil.


La generació del 70: una nova narrativa al País Valencià

L'Espill 3, València, 1979, pàgs. 130-141, 01/09/79.

Anàlisi sòcio-literària dels escriptors nascuts al País Valencià que comencen a escriure en la dècada dels 70 i presenten afinitats literàries que els fan susceptibles d'ésser considerats com a generació: Amadeu Fabregat, Cremades i Arlandis, Josep Piera, Josep-Lluís Seguí, Isabel-Clara Simó... Recollit en La trinxera literària.


Josep Piera: una poètica de l'instant

Valencia Semanal, 100, pàgs46-49, 16/12/79.

Sobre la poesia de Piera, amb èmfasi especial en el llibre Presoners d'un parèntesi, Barcelona, 1978, Edicions del MallVegeu facsímil.