Col·laboracions publicades el 1981


V. Miralles: una ruptura generacional

Dins Boro Miralles, Sandwitx de fil-en-pua, València, 1981, Diputació de València, pàgs5-8.

Recollit en Confluències.


Una «gramàtica històrica» per a omplir un buit

Diario de Valencia, 41, pàg23, 06/01/81.

Sobre la reedició de Badia i Margarit, Antoni, Gramàtica històrica catalana.

Martingales contra la llengua /1

Diario de Valencia, 56, pàg4, 21/02/81.

Sobre la introducció del català a l'ensenyament i el secessionisme lingüístic.


La por i la prudència /2

Diario de Valencia, 57, pàg. 4, 22/02/81.

Contra el blaverisme.


Vicent Salvador, Argiles

Eliseu Climent, València1980, L'Espill, 9, pàgs. 149-150, 01/03/81.


Bernat Capó, Espigolant pel rostoll morisc

L'Espill, 9, pàgs. 160-161, 01/03/81.


La gran lliçó dels papers fusterians

Generalitat, segona època, 24, pàg. 2701/06/81.

Amb motiu de la primera edició del Premi de les Lletres del País Valencià, atorgat per l'Ajuntament de València a Joan Fuster.

 

Recollit en Fuster, una declinació personal

Vegeu facsímil.


Els noms de la llengua

Diario de Valencia, 166, pàg. 24, 01/07/81.

Sobre Ferrando, Antoni, Consciència idiomàtica i nacional dels valencians.


El retorn de Martínez Ferrando

Diario de Valencia, 172, pàg. 24, 08/07/81.

Sobre Ernest Martínez Ferrando, Narracions.


La raó, l'evidència i la ciència

Diario de Valencia 282, pàg. 3206/11/81.

Sobre la unitat lingüística.


Rafael Ventura Melià, Àmbit perdurable (premi Andròmina 1981)

L'Espill, 12, pàgs140-142, 01/12/81.

Rafael Ventura Melià, Àmbit perdurable (premi Andròmina 1981), València, 1981.


Jocs comparses

Diario de Valencia311 pàg. 28, 09/12/81.

Sobre Joan Oleza, Tots els jocs de tots els jugadors.