Col·laboracions publicades el 1981


V. Miralles: una ruptura generacional

Pròleg a Boro Miralles, Sandwitx de fil-en-pua, València, 1981, Diputació de València, pàgs5-8.

Recollit en Confluències.


Una «gramàtica històrica» per a omplir un buit

Diario de Valencia, 41, pàg23, 06/01/81.

Sobre la reedició de Badia i Margarit, Antoni, Gramàtica històrica catalana.

Martingales contra la llengua /1

Diario de Valencia, 56, pàg4, 21/02/81.

Sobre la introducció del català a l'ensenyament i el secessionisme lingüístic.


La por i la prudència /2

Diario de Valencia, 57, pàg. 4, 22/02/81.

Contra el blaverisme.


Vicent Salvador, Argiles

L'Espill, 9, pàgs. 149-150, 01/03/81.

Sobre Vicent Salvador, Argiles, València, 1980, Tres i Quatre. Vegeu facsímil.
Bernat Capó, Espigolant pel rostoll morisc

L'Espill, 9, pàgs. 160-161, 01/03/81.

Sobre Bernat Capó, Espigolant pel rostoll morisc, València, 1980, Tres i Quatre. Vegeu facsímilText aprofitat, en part, en l'assaig La maurofília en la literatura valenciana actual, Awraq, 7, Agencia española de cooperación internacional, Madrid, 1993, pàgs. 65-83, i recollit en Confluències.


Poeta i ciutadà

Serra d'Or, 261, pàg. 47-48 (415-416), 01/06/81.

Sobre Lluís AlperaDades de la història civil d'un valencià (1958-1978), València1980, Tres i Quatre.

 

Vegeu facsímil.


La gran lliçó dels papers fusterians

Generalitat, segona època, 24, pàg. 2701/06/81.

Amb motiu de la primera edició del Premi de les Lletres del País Valencià, atorgat per l'Ajuntament de València a Joan Fuster.

 

Recollit en Fuster, una declinació personal

Vegeu facsímil.


Els noms de la llengua

Diario de Valencia, 166, pàg. 24, 01/07/81.

Sobre Ferrando, Antoni, Consciència idiomàtica i nacional dels valencians.


El retorn de Martínez Ferrando

Diario de Valencia, 172, pàg. 24, 08/07/81.

Sobre Ernest Martínez Ferrando, Narracions.


"Tots els jocs de tots els jugadors"

Serra d'Or, 266, pàg. 43 (715), 01/11/81.

Sobre Joan Oleza, Tots els jocs de tots els jugadors, València, 1981, Prometeo. 

Vegeu facsímil. Publicat també amb el títol Jocs i comparses en 

Diario de Valencia, 311 , pàg. 28, 09/12/81.

La raó, l'evidència i la ciència

Diario de Valencia 282, pàg. 3206/11/81.

Sobre la unitat lingüística.


Rafael Ventura Melià, Àmbit perdurable (premi Andròmina 1981)

L'Espill, 12, pàgs140-142, 01/12/81.

Sobre Rafael Ventura Melià, Àmbit perdurable (premi Andròmina 1981), València, 1981, Tres i Quatre. Vegeu facsímil.


Jocs comparses

Diario de Valencia311pàg. 28, 09/12/81.

Sobre Joan Oleza, Tots els jocs de tots els jugadors, València, 1981, PrometeoVegeu facsímil. Publicat també, sense títol, en Serra d'Or, 266, pàg. 43 (715), 01/11/81.