Col·laboracions publicades el 1982


Presentació

Dins Taula de Lletres Valencianes, València1982, Institució Alfons el Magnànim, pàgs. 9-33.

Recollit en La trinxera literària.


L'obra de Sanchis Guarner

Dins Acte homenatge al professor En Manuel Sanchis Guarner, Reial Societat Econòmica d'Amics del País, València, 1982.

Recollit en Confluències.


La poesia d'Emili Rodríguez Bernabeu

Pròleg a Emili Rodríguez Bernabeu, Viatge al teu nom, València, 1982, Eliseu Climent, pàgs. 7-11.

Recollit en Confluències.


En la mort de Sanchis Guarner

Perspectiva Escolar, 62, pàgs45-46, 01/02/82.

Vegeu facsímil.


Dictàmens de la fosca

L'Espill, 13/14, pàgs171-179, 01/03/82.

Sobre Vicent Andrés Estellés. Recollit en Confluències.


Tradició i traduccions: una utilitat incontestable

Diario de Valencia, 404, pàg. 22, 10/03/82.

Sobre la conveniència de traduir al català obres estrangeres. Vegeu facsímil.


Sanchis Guarner i els cursos ICE

Noticias al Día, pàg. 29, 17/12/82.

Vegeu facsímil.