Col·laboracions publicades el 1991


Saussure en català

Saó, 137, pàg. 58 (58), 01/01/91.

Sobre F. Saussure, Curs de lingüística general, Barcelona, 1990, Edicions 62. Vegeu facsímil.


Contra la realitat

El Temps, 343, pàg. 65, 14/01/91.

Sobre Ignasi Mora, Finale, València, 1990, Tres i Quatre. Vegeu facsímil.


Cita de narradors

El Temps, 345, pàg. 73, 28/01/91.

Nou narradors de la Marina Alta. Vegeu facsímil.


L'assaig fusterià

El Temps, 347, pàg. 73, 11/02/91.

Sobre Joan Fuster, Obra completa (volum VI). Vegeu facsímil.


L'amarga ficció

El Temps, 351, pàg. 76, 11/03/91.

Sobre Vicent Andrés Estellés, Sonata d'Isabel, Obra Completa 10, València, 1990, Tres i Quatre. Vegeu facsímil.

Una poètica de la mirada

El Temps, 353, pàg. 74, 25/03/91.

Sobre Romà de la Calle, J. A. Blasco Carrascosa, Le regard d'Antoni Miró, París, 1990, Mirofret. Vegeu facsímil.


Una nova versió de Catul

Saó, 140, pàg. 58 (192), 01/04/91.

Sobre Catul, Poesies, Barcelona, 1990, Fundació Bernat Metge. Vegeu facsímil.


Policentrisme

El Temps, 356, pàg. 64, 15/04/91.

Sobre Emili Gómez Nadal, Articles (1930-39). El País Valencià els altres. Vegeu facsímil.


L'altre regne de Jaume I

El Temps, 362, pàg. 68, 27/05/91.

Sobre Robert I. Burns, L'Islam sota els croats, València, 1990, Tres i Quatre. Vegeu facsímil.


Gimnàstica mental

El Temps364pàg. 59, 10/06/91.

Sobre PlatóParmènides, Teetet, Barcelona, 1990, Edicions 62. Vegeu facsímil.


Heroisme santedat

El Temps371 pàg67, 29/07/91.

Sobre Marc VignalGustaMahler. Vegeu facsímil.


¿Homo sum?

El Temps374pàg6419/08/91.

Sobre Josep LozanoOfidi, Barcelona, 1991, Edicions 62. Vegeu facsímil.


La puresa impossible

El Temps, 384, pàg9328/10/91.

Sobre LuiCampodanicoManuel de Falla. Vegeu facsímil.


La deessa blanca

El Temps, 384, pàg9228/10/91.

Sobre Robert GravesD'amorTrenta poemes, Barcelona, 1991, Edicions 62. Vegeu facsímil.


Positivisme i misticisme

El Temps390, pàg. 9309/12/91.

Sobre H. BergsonAssaisobre les dades immediates de la consciència. La intuïció filosòfica Barcelona, 1991, Edicions 62. Vegeu facsímil.


El primer músic "modern"

El Temps392, pàg93, 16/12/91.

Sobre Jean BarraquéClaudDebussy. Vegeu facsímil.