Josep Iborra

web de la serp blanca dedicat a la difusió de la seua obra literària

Josep Iborra, 2010.

Fotografia de Francesc Vera.

Presentació

Aquest web de la serp blanca conté informació sobre la personalitat i obra literària de l'escriptor Josep Iborra.

En la barra lateral es mostren els següents apartats: