Col·laboracions 1988

Assaig i cultura moderna als Països Catalans

Conferència llegida a Benidorm en 1988 i publicada en La trinxera literària i en Una literatura possible.


La influència de Joan Fuster en la literatura catalana

Revista de Catalunya, 17, 01/01/88.

Recollit en Confluències i en Fuster, una declinació personal. No recollit en Una literatura possible.


Els jueus, els Vives...

Saó, 104, pàg. 50 (50), 01/01/88.

Sobre Angelina García, Els Vives: una família de jueus valencians, València, 1987, Tres i Quatre. Vegeu facsímil.


La vall de Josafat

Saó, 105, pàg. 52 (108), 01/03/88.

Sobre Eugeni d'Ors, Obra Catalana Completa. Volum XI, Barcelona, 1987, Quaderns Crema. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Dimonis

Saó, 106, pàg. 47 (159), 01/04/88.

Sobre F. Dostoievski, Dimonis, Barcelona, 1987, Edhasa. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


El mar

Saó, 107, pàg. 46 (210), 01/05/88.

Sobre Blai Bonet, El Mar, València, 1988, Eliseu Climent. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Els escenaris de la memòria

Saó, 108, pàg. 47 (263), 01/06/88.

Sobre J. M. Castellet, Els escenaris de la memòria, Barcelona, 1988, Edicions 62. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Tractats sobre la tolerància

Saó, 109-110, pàg. 45 (313), 01/07/88.

Sobre Voltaire, Tractat sobre la tolerància i altres escrits, Barcelona, 1988, Edicions 62. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


L'hora literària

Saó, 112, pàg. 29-30 (397-398), 01/10/88.

Sobre la situació de la literatura catalana al País Valencià. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Història del temps

Saó, 113, pàg. 46 (466), 01/11/88.

Sobre Stephen Hawking, Història del temps. Del big bang als forats negres, Barcelona, 1988, Crítica. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Una terra allà al ponent

Saó, 114, pàg. 48 (520), 01/12/88.

Sobre E. Mira, Una terra allà al ponent, València, 1988, Tres i Quatre. Vegeu facsímil.