Col·laboracions 1983

Pròleg a Fires festes fetes fora, de Joan Vila i Vila

Joan Vila i Vila, Fires festes fetes fora, València / Barcelona, 1983, El Cingle / Edicions del Mall.


Temps difícils

Saó, 54, pàg. 30, 01/01/83.

Sobre Charles Dickens, Temps difícils, Barcelona, 1982, Edicions 62. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


La paradoxa de Txèkhov

Noticias al Día, pàg. 26, 21/01/83.

Sobre Anton P. Txèkhov, L'estepa i altres narracions, Barcelona, Edicions 62. Vegeu facsímil. Recollit en L'estupor (pàgs. 160-162).


Ducat d'ombres

Saó, 55, pàg. 28, 01/02/83.

Sobre Joan Monjo, Ducat d'ombres, València, 1982, Tres i Quatre. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


L'idiota

Saó, 56, pàg. 33, 01/03/83.

Sobre Dostoievski, L'idiota, Barcelona, 1982, Edicions 62. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Frankenstein

Saó, 57, pàg. 34, 01/04/83.

Sobre Mary Shelley, Frankenstein o el Prometeu modern, Barcelona, 1983, La Magrana. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil. A partir d'aquest número, s'hi inclou Aparador de llibres (pàg. 31), una secció, signada o no, que recull els millors llibres publicats durant aquell mes.


Contalles

Saó, 58, pàg. 30, 01/05/83.

Sobre Francesc Mira i Tomàs Escudero, Gent popular de Castelló, Castelló, 1983, Societat Castellonenca de Cultura, i T. Escudero. Tomàs Escudero, Contalles, Castelló, 1983, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón.  Per error, signat com a Josep Mora. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


El "dietari" de mossèn Porcar

Saó, 59, pàg. 31, 01/06/83.

Sobre P. J. Porcar, Dietari, 1589-1623 (Antologia), València, 1983, Institució Alfons el Magnànim. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Raimon per ell mateix

Saó, 60, pàg. 33, 01/07/83.

Sobre Raimon, Les hores guanyades, Barcelona, 1983, Edicions 62. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Enric Valor, un escriptor del poble

Noticias al Dia, pàg. 10, 26/07/83.

Sobre la necessitat d'un estudi sobre l'obra literària i lingüística d'Enric Valor. Vegeu facsímil.


L'escola dels dictadors

Saó, 61, pàg. 31, 01/09/83.

Sobre I. Silone, L'escola dels dictadors, Barcelona, 1982, Edicions 62. La ressenya conté una errada tipogràfica, comentada en el número següent de la revista (Saó, 62, pàg. 32, 10/10/83). Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Ensenyar, enganyar...

Saó, 62, pàg. 32, 10/10/83.

Comentari a una errada tipogràfica apareguda en la ressenya sobre I. Silone, L'escola dels dictadors (Saó, 61, pàg. 31, 01/09/83). Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Els altres poetes valencians

Saó, 63, pàg. 31 , 01/11/83.

Sobre J. Piera, Els poetes aràbigo-valencians, València, 1983, Institució Alfons el Magnàmm, i J. Piera, Poemes de l'orient d'Al-Andalus, Barcelona, 1983, Edicions 62. Vegeu facsímil.


Els versos de Llorente

Saó, 64, pàgs. 31-32, 01/12/83.

Sobre Teodor Llorente, Poesia valenciana completa, València, 1983, Tres i Quatre. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.