Col·laboracions 1981

V. Miralles: una ruptura generacional

Pròleg a Boro Miralles, Sandwitx de fil-en-pua, València, 1981, Diputació de València, pàgs. 5-8.

Recollit en Confluències i en Una literatura possible.


Martingales contra la llengua /1

Diario de Valencia, 56, pàg. 4, 21/02/81.

Sobre la introducció del català a l'ensenyament i el secessionisme lingüístic. Vegeu facsímil.


La por i la prudència /2

Diario de Valencia, 57, pàg. 4, 22/02/81.

Contra el blaverisme. Vegeu facsímil.


Vicent Salvador, Argiles

L'Espill, 9, pàgs. 149-150, 01/03/81.

Sobre Vicent Salvador, Argiles, València, 1980, Tres i Quatre. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Bernat Capó, Espigolant pel rostoll morisc

L'Espill, 9, pàgs. 160-161, 01/03/81.

Sobre Bernat Capó, Espigolant pel rostoll morisc, València, 1980, Tres i Quatre. Vegeu facsímil. Text aprofitat, en part, en l'assaig La maurofília en la literatura valenciana actual, Awraq, 7, Agencia española de cooperación internacional, Madrid, 1993, pàgs. 65-83, i recollit en Confluències i en Una literatura possible.


Poeta i ciutadà

Serra d'Or, 261, pàg. 47-48 (415-416), 01/06/81.

Sobre Lluís Alpera, Dades de la història civil d'un valencià (1958-1978), València, 1980, Tres i Quatre. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


La gran lliçó dels papers fusterians

Generalitat, segona època, 24, pàg. 27, 01/06/81.

Amb motiu de la primera edició del Premi de les Lletres del País Valencià, atorgat per l'Ajuntament de València a Joan Fuster. Recollit en Fuster, una declinació personal. Vegeu facsímil.


Els noms de la llengua

Diario de Valencia, 166, pàg. 24, 01/07/81.

Sobre Ferrando, Antoni, Consciència idiomàtica i nacional dels valencians. Vegeu facsímil.


El retorn de Martínez Ferrando

Diario de Valencia, 172, pàg. 24, 08/07/81.

Sobre Ernest Martínez Ferrando, Narracions, València, 1981,  Biblioteca d’autors valencians, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


"Tots els jocs de tots els jugadors"

Serra d'Or, 266, pàg. 43 (715), 01/11/81.

Sobre Joan Oleza, Tots els jocs de tots els jugadors, València, 1981, Prometeo. Vegeu facsímil. Publicat també amb el títol Jocs i comparses en Diario de Valencia, 311 , pàg. 28, 09/12/81.


La raó, l'evidència i la ciència

Diario de Valencia , 282, pàg. 32, 06/11/81.

Sobre la unitat lingüística. Vegeu facsímil.


Rafael Ventura Melià, Àmbit perdurable (premi Andròmina 1981)

L'Espill, 12, pàgs. 140-142, 01/12/81.

Sobre Rafael Ventura Melià, Àmbit perdurable (premi Andròmina 1981), València, 1981, Tres i Quatre. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Jocs i comparses

Diario de Valencia, 311, pàg. 28, 09/12/81.

Sobre Joan Oleza, Tots els jocs de tots els jugadors, València, 1981, Prometeo. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil. Publicat també, sense títol, en Serra d'Or, 266, pàg. 43 (715), 01/11/81.