Col·laboracions 1993

Joan Fuster, una singularitat

Pròleg a Joan Fuster, Figures de temps, València 1993, Alfons el Magnànim, pàgs. 7-19.

Recollit en Confluències i en Fuster, una declinació personal. No recollit en Una literatura possible. El mateix text, una mica abreujat, havia estat publicat, en anglès, amb el títol Joan Fuster, Originality, en Catalan Writing, 5, en 1990.


L'assaig fusterià

Dins Joan Fuster: dies i treballs, València, 1993, Conselleria de CuItura, pàgs. 81-94.

Recollit en Fuster, una declinació personal i en Confluències. No recollit en Una literatura possible.


Joan Fuster: política i pedagogia

Dins Fuster entre nosaltres, València 1993, Conselleria de Cultura, pàgs. 37-40.

Recollit en Confluències. Es tracta d'un resum del capítol Política i pedagogia de Humanisme i nacionalisme en l'obra de Joan Fuster. No recollit en Una literatura possible.


La maurofília en la literatura valenciana actual

Awraq, 7, Agencia española de cooperación internacional, Madrid, 1993, pàgs. 65-83.

Recollit en Confluències i en Una literatura possible. .


Poesia i prosa

El Temps, 448, pàg. 93, 18/01/93.

Sobre Santiago Rusiñol, Teatre simbolista, Barcelona, 1992, Edicions 62. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Una odissea màgica

El Temps, 451, pàg. 93, 08/02/93.

Sobre Selma Lagerlöf, El viatge meravellós d’en Nils Holgersson per Suècia, Barcelona, 1992, La Magrana. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


D'Aristòtil a Montaigne

El Temps, 454, pàg. 93, 01/03/93.

Sobre Jaume Casals, L'experiment d'Aristòtil, Barcelona, 1992, Edicions 62. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Humanisme i cristianisme

El Temps, 457, pàg. 93, 22/03/93.

Sobre Antologia de textos de Joan Lluís Vives, València, 1992, Universitat de València. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


El dolor de la coneixença

El Temps, 460, pàg. 93, 12/04/93.

Sobre Carlo Emilio Gadda, La coneixença del dolor, Barcelona, 1992, Edicions 62. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Els fils de la trama

El Temps, 464, pàg. 91, 10/05/93.

Sobre Josep M. Fradera, Cultura nacional en una societat dividida, Barcelona, 1992, Curial. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Poètica costumista

El Temps, 467, pàg. 93, 31/05/93.

Sobre Enric Cassany, El costumisme en la prosa catalana del segle XIX, Barcelona, 1992, Curial. Vegeu facsímil.


Figures de sempre

El temps, 470, pàg. 93, 21/06/93.

Sobre els tres primers llibres d’una col.lecció de l'editorial Albatros: M. De Montaigne, Assaigs breus, València, 1992; J. W. Goethe, Màximes i reflexions, València, 1992 i Charles Baudelaire, El meu cor al descobert / Noves notes sobre Edgar Poe, València, 1992. Vegeu facsímil.


Fuster amb toga

El Temps, 471, pàg. 93, 28/06/93.

Sobre Antoni Riera, La raó moral de Joan Fuster, Barcelona, 1993, Curial. Vegeu facsímil.


Una veu convencional

El Temps, 473, pàg. 95, 12/07/93.

Sobre Carles Soldevila, Fanny, Barcelona, 1993, Edicions 62. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Un gegant del cristianisme

El Temps, 476, pàg. 94, 02/08/93.

Sobre Jeroni, Homilies / Vides d'ermitans / Cartes, Barcelona, 1993, Proa. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Figures de l'exili

El Temps, 477, pàg. 78, 09/08/93.

Sobre Santi Cortés, El valencianisme republicà a l'exili, València, 1993, Generalitat Valenciana. Vegeu facsímil.


Fantasia i humor

El Temps, 483, pàg. 95, 20/09/93.

Sobre Ludwig Tieck, La vida del cèlebre emperador Abaham Tonelli, Alzira, 1993, Edicions Bromera. Vegeu facsímil.


L'altra història

El Temps, 484, pàg. 95, 27/09/93.

Sobre Manuel Ardit, Els homes i la terra del País Valencià (segles XVI-XVIII), Barcelona, 1993, Curial. Vegeu facsímil.


Una aporia shandiana

Caràcters, 5, pàg. 15, 15/10/93.

Sobre Laurence Sterne, Vida i opinions de Tristam Shandy, Barcelona, 1993, Proa. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


La bona cuina

El Temps, 487, pàg. 92, 18/10/93.

Sobre Daniel Cassany, La cuina de l'escriptura, Barcelona, 1993, Empúries. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Anys de resistència

El Temps, 491 , pàg. 84, 15/11/93.

Sobre Carles-Jordi Guardiola (ed.), Cartes de Carles Riba (III): 1952-1959, Barcelona, 1993, La Magrana. Vegeu facsímil.


Joseph Roth

Caràcters, 6, pàg. 19, 15/12/93.

Sobre Joseph Roth. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Els nostres gestos de cada dia

El Temps, 497, pàg. 84, 27/12/93.

Sobre Josep M. Espinàs, Els nostres objectes de cada dia, Barcelona, 1993, Edicions 62. Vegeu facsímil.