Col·laboracions 1984

L'ensenyament de la llengua al País Valencià (1950-1982)

Llengua i educació en una perspectiva històrica. Actes de les 5enes Jornades d’Història de l’Educació als Països Catalans, celebrades entre el 31 de març i el 2 d’abril del 1982 (v. II).

Vic, 1984, Eumo, pàgs. 74-81.


Història literària i consciència nacional

Els Països Catalans: Un debat obert

València, 1984, Eliseu Climent, pàgs. 249-263.

Recollit en La trinxera literària i en Una literatura possible.


La generació literària d'Ausiàs March

Dins de Gandia. Fira i festes 1984, Ajuntament de Gandia, Gandia, 1984, s/p

Recollit en el Dossier XXV Anys del Premi Ausiàs March. Vegeu tex complet. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Joan Fuster  i la tradició catalana moderna

Dins Homenatge a Joan Fuster, Estudi General, 4, Girona, 1984.

Recollit en Confluències i en Fuster, una declinació personal. No recollit en Una literatura possible.


La novel·la dels «Octubre»

Saó, 65, pàg. 29, 01/01/84.

Anota el canvi de tendència narrativa en base a Calidoscopi, de Josep Franco, guanyadora del Premi Andròmina del 1983.  Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Humanisme i nacionalisme en l'obra de Joan Fuster

València, febrer 1984

Tesi doctoral presentada en la Facultat de Filologia de la Universitat de València, dirigida per Antoni Ferrando, Departament de Lingüística Valenciana.

Editada a València, 2012, Publicacions de la Universitat de València. Vegeu Humanisme i nacionalisme en l'obra de Joan Fuster.


Sanchis Guarner i L'Espill

Saó, 66, pàg. 32, 01/03/84.

Sobre el volum de L'Espill en homenatge a M. Sanchis Guarner. Vegeu facsímil.


Moby Dick

Saó, 67, pàg. 34, 01/04/84.

Sobre Herman Melville, Moby Dick, Barcelona, 1984, Edicions 62. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Un inventari de la premsa valenciana

Saó, 68, pàg. 30, 01/05/84.

Sobre Ricard Blasco, La premsa del País Valencià, 1790-1983, vol. I, València, 1983, Institució Alfons el Magnànim. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Poetes alemanys

Saó, 69, pàg. 31, 01/06/84.

Sobre J. Vinyoli, Versions de Rilke, Barcelona, 1984. C. Riba, Esbossos de versions de Rilke, Barcelona, 1984, Edicions 62. Poesia alemanya, Barcelona, 1984, Edicions 62. Vegeu facsímil.


Comunicació i excomunicació

El Temps, 3, pàg. 43, 11/06/84.

Sobre els arguments contra l'ús social del català. Vegeu facsímil.


No emprenyeu el comissari

Saó, 70, pàg. 33, 01/07/84.

Sobre Ferran Torrent, No emprenyeu el comissari, València, 1984, Tres i Quatre. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


La literatura catalana als quioscs

Saó, 71, pàg. 31, 01/09/84.

A propòsit de la Història de la Literatura Catalana, Barcelona, 1984, Edicions 62. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


La naturalesa visitada

El Temps, 13, pàg. 9, 23/09/84.

Sobre com l'experiència literària actual s'allunya de l'experiència directa del món de la naturalesa i de les realitats viscudes. Vegeu facsímil.


Un nou «Decameró»

Saó, 72, pàg. 30, 01/10/84.

Sobre G. Boccaccio. Decameró, vol. I, Barcelona, 1984, Edicions 62. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Jordi de Sant Jordi

Saó, 73, pàg. 32, 01/11/84.

Sobre M. de Riquer i L. Badia, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, València, 1984, Tres i Quatre. Vegeu facsímil.


Quan «dir» és «fer»

El Temps, 22, pàg. 41, 19/11/84.

Sobre Lluís V. Aracil, Dir la realitat, Barcelona, 1983, Edicions dels Països Catalans. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Ramon Vinyes: una recuperació tardana

Saó, 74, pàg. 31, 01/12/84.

Sobre Ramon Vinyes, A la boca dels músols, Barcelona, 1984, Bruguera. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.