Col·laboracions 1991

Saussure en català

Saó, 137, pàg. 58 (58), 01/01/91.

Sobre F. Saussure, Curs de lingüística general, Barcelona, 1990, Edicions 62. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Contra la realitat

El Temps, 343, pàg. 65, 14/01/91.

Sobre Ignasi Mora, Finale, València, 1990, Tres i Quatre. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Cita de narradors

El Temps, 345, pàg. 73, 28/01/91.

Nou narradors de la Marina Alta. Vegeu facsímil.


L'assaig fusterià

El Temps, 347, pàg. 73, 11/02/91.

Sobre Joan Fuster, Obra completa (volum VI). Vegeu facsímil.


L'amarga ficció

El Temps, 351, pàg. 76, 11/03/91.

Sobre Vicent Andrés Estellés, Sonata d'Isabel, Obra Completa 10, València, 1990, Tres i Quatre. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Una poètica de la mirada

El Temps, 353, pàg. 74, 25/03/91.

Sobre Romà de la Calle, J. A. Blasco Carrascosa, Le regard d'Antoni Miró, París, 1990, Mirofret. Vegeu facsímil.


Una nova versió de Catul

Saó, 140, pàg. 58 (192), 01/04/91.

Sobre Catul, Poesies, Barcelona, 1990, Fundació Bernat Metge. Vegeu facsímil.


Policentrisme

El Temps, 356, pàg. 64, 15/04/91.

Sobre Emili Gómez Nadal, Articles (1930-39). El País Valencià i els altres. Vegeu facsímil.


L'altre regne de Jaume I

El Temps, 362, pàg. 68, 27/05/91.

Sobre Robert I. Burns, L'Islam sota els croats, València, 1990, Tres i Quatre. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Gimnàstica mental

El Temps, 364, pàg. 59, 10/06/91.

Sobre Plató, Parmènides, Teetet, Barcelona, 1990, Edicions 62. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Heroisme i santedat

El Temps, 371 , pàg. 67, 29/07/91.

Sobre Marc Vignal, Gustav Mahler. Vegeu facsímil.


¿Homo sum?

El Temps, 374, pàg. 64, 19/08/91.

Sobre Josep Lozano, Ofidi, Barcelona, 1991, Edicions 62. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


La puresa impossible

El Temps, 384, pàg. 93, 28/10/91.

Sobre Luis Campodanico, Manuel de Falla. Vegeu facsímil.


La deessa blanca

El Temps, 384, pàg. 92, 28/10/91.

Sobre Robert Graves, D'amor. Trenta poemes, Barcelona, 1991, Edicions 62. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Positivisme i misticisme

El Temps, 390, pàg. 93, 09/12/91.

Sobre H. Bergson, Assaig sobre les dades immediates de la consciència. La intuïció filosòfica Barcelona, 1991, Edicions 62. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


El primer músic "modern"

El Temps, 392, pàg. 93, 16/12/91.

Sobre Jean Barraqué, Claude Debussy. Vegeu facsímil.