Obra publicada

Presentem l'obra literària publicada de Josep Iborra, classificada en els següents apartats principals:

En cada apartat, els registres s'ordenen cronològicament, a partir del més antic.

Les fitxes dels articles i col·laboracions en la premsa periòdica inclouen el títol (en negreta); el nom del periòdic o revista (en cursiva); el número; la pàgina o pàgines (o les sigles s.p.: sense paginació); i la data de publicació (dia, mes i any, separats per barres). Quan només consta l'any o el mes i l'any, s'assigna el primer dia del període datat; així, l'any 1995 es referencia com a "01/01/1995 i el febrer de 1995 com a 01/02/1995. Finalment, hem procurat incloure un breu comentari orientatiu sobre el contingut del text, així com el facsímil de la seua publicació. També indiquem si ha estat recollit en forma de llibre.

Els registres corresponents als llibres publicats inclouen el títol (en negreta); el lloc i la data de publicació; l'editorial; i un enllaç a una fitxa on s'amplia la informació.

L'opció de cerca que apareix en la part superior dreta de cada pàgina d'aquest web, permet la ràpida localització de qualsevol registre.

Com a punt de partida, s'ha fet servir la bibliografia redactada per Òscar García Mulet, Conxa Rovira Serna, Francesc Pérez i Moragón i Felip Tobar Pastor, de la Universitat de València, amb motiu de la publicació del volum Homenatge Universitari a Josep Iborra, València, 1995, Publicacions de la Universitat de València, pàgs. 63-79. En aquella ocasió, els autors la presentaren així:

L'extensa obra de Josep Iborra ja impresa corria fins ara el risc de quedar en bona part dispersa en les pàgines de les diverses publicacions periòdiques en les quals ha col· laborat, o col·labora, des del 1950. En aquests quaranta-cinc anys, en efecte, l'autor ha donat a la impremta diverses monografies, algunes conferències, comunicacions o textos per a obres col·lectives i més de tres-cents articles, la major part dels quals són comentaris, ressenyes o crítiques de llibres, si bé hi ha també una breu col·lecció d'aforismes i escrits de tema divers. No hi havia cap relació mínimament completa de tots aquests papers ni l'autor en conserva una col·lecció sencera. Ha calgut, doncs, reconstruir-ne la llista. L'hem elaborada treballant sobre els fons de diaris i revistes de la Biblioteca de la Universitat de València, la Biblioteca Pública de València i la Biblioteca de la Facultat de Filologia. Cal agrair la col·laboració dels professors Josep L. Pitarch i Jaume Pérez Montaner, la dels senyors Vicent Ventura i Josep Rausell i, no cal dir-ho, la del mateix Josep Iborra, en la localització de determinats articles, així com la d'Antoni Carrilero en la introducció de les dades en un programa informàtic.

Cal advertir que la llista que presentem és encara provisional. En particular, destaquen alguns buits relatius a col·laboracions de l'autor en publicacions com ara Jornada, Claustro, Las Provincias o Levante. El propòsit de la serp blanca és l'elaboració d'una bibliografia completa i actualitzada. Per això, serà benvinguda qualsevol informació o correcció, que els lectors podran adreçar-nos aprofitant el següent formulari.

També és provisional l'escanejat de molts dels articles i col·laboracions publicats, el qual certament no té la qualitat que voldríem, perquè està fet a partir de les fotocòpies que l'autor desava en el seu arxiu personal. No obstant això, aquestes fotocòpies són llegibles i permeten la consulta de centenars de publicacions que d'altra manera serien difícils de localitzar i aplegar en un sol lloc. A més, les anotacions manuscrites que contenen permeten corregir l'autoria d'alguns articles publicats sense signar o amb una signatura equivocada.