Col·laboracions 1980

Enric Valor: novel·la i societat

Pròleg a Enric Valor, Sense la terra promesa, València, 1980, Prometeo, pàgs. 9-17.

Vegeu text complet. Recollit en Confluències i en Una literatura possible.


Pròleg a oh!, de Joan M. Monjo

Joan M. Monjo, oh!, Gandia, 1980, Publicacions de l'Ajuntament de Gandia. Recollit en Una literatura possible.


Isa Tròlec, Bel i Babel (premi Jaume Roig 1980)

L'Espill, 5, pàgs. 169-170, 01/03/80.

Sobre Isa Tròlec, Bel i Babel (premi Jaume Roig 1980), València, 1980, Prometeo. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Poeta, intel·lectual i patriota

Valencia Semanal, 114, pàgs. 48-49, 30/03/80.

Sobre Carles Riba, als vint anys de la seua mort. Vegeu facsímil.


Sartre i la seva ombra

Valencia Semanal, 116, pàg. 46-47, 27/04/80.

Anàlisi de la influència de Jean Paul Sartre en les lletres del segle XX. Vegeu facsímil. Recollit en Inflexions, pàgs. 49-52.


"Crim de Germania"

Serra d'Or, 252, pàg. 39 (585), 01/09/80.

Sobre Josep Lozano, Crim de Germania, València, 1980, Tres i Quatre. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Inflexions

L'Espill, 8, pàgs. 11-27, 01/12/80.

Recollit en Inflexions.