Col·laboracions 1982

Presentació

Dins Taula de Lletres Valencianes, València, 1982, Institució Alfons el Magnànim, pàgs. 9-33.

Recollit en La trinxera literària i en Una literatura possible.


L'obra de Sanchis Guarner

Dins Acte homenatge al professor En Manuel Sanchis Guarner, Reial Societat Econòmica d'Amics del País, València, 1982.

Recollit en Confluències i en Una literatura possible.


La poesia d'Emili Rodríguez Bernabeu

Pròleg a Emili Rodríguez Bernabeu, Viatge al teu nom, València, 1982, Eliseu Climent, pàgs. 7-11.

Recollit en Confluències i en Una literatura possible.


Arte e ilusión y El sentido del orden, de Gombrich

Debats, 1, pàgs. 117-119, 1982.

Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Pròleg a Rèquiem per una amistat, de Bernat Capó

Bernat Capó, Rèquiem per una amistat, València, 1982, Almudín, SA, de Ediciones y Publicaciones, pàgs. s/n.

Vegeu facsímil.


Una «gramàtica històrica» per a omplir un buit

Diario de Valencia, 341, pàg. 23, 06/01/82.

Sobre la reedició de Badia i Margarit, Antoni, Gramàtica històrica catalana, València, 1981, Tres i Quatre. Vegeu facsímil. La data de la capçalera de la pàgina del diari té una errada en l'any.


En la mort de Sanchis Guarner

Perspectiva Escolar, 62, pàgs. 45-46, 01/02/82.

Vegeu facsímil.


Dictàmens de la fosca

L'Espill, 13/14, pàgs. 171-179, 01/03/82.

Sobre Vicent Andrés Estellés. Recollit en Confluències i en Una literatura possible.


Tradició i traduccions: una utilitat incontestable

Diario de Valencia, 404, pàg. 22, 10/03/82.

Sobre la conveniència de traduir al català obres estrangeres. Recollit en Una literatura possible. Vegeu facsímil.


Sanchis Guarner i els cursos ICE

Noticias al Día, pàg. 29, 17/12/82.

Vegeu facsímil.