Confluències (1995)

Confluències.Una mirada sobre la literatura valenciana actual

València, 1995

Edicions Alfons el Magnànim.

Reeditat en Una literatura possible.

Aquest volum recull una vintena de treballs que constitueixen altres tantes aportacions per a un balanç general de la nostra història literària recent. Ofereix, repartits en quatre seccions, estudis sobre narrativa (des de Víctor Navarro fins a Boro Miralles, passant per López-Chavarri, Enric Valor i Joan Francesc Mira), la poesia (Joan Valls, Vicent Andrés Estellés i Emili Rodríguez Bernabeu) i l'assaig i els seus estudis literaris i històrics (Sanchis Guarner, Joan Fuster, Ricard Blasco...), per acabar amb una reflexió sobre un tema que ha proliferat en la literatura valenciana d'uns anys ençà: el passat islàmic del nostre país i les relacions posteriors amb aquella cultura, reivindicats amb una simpatia notablement unànime per autors com J. Piera, J. Lozano o Cremades i Arlandis, entre d'altres.

ISBN 84-7822-162-X

Il·lustració de la coberta: Cartell de Miguel Calatayud (1992)

Índex i procedència dels textos:

 • Nota preliminar.

 • La pau dels poblets (una novel·la valenciana ignorada), Els Marges, 42, pàgs. 25-47 , 1990.

 • Narrativa i modernisme: E. López-Chavarri, dins Estudis de literatura catalana al País Valencià, a cura de R. Alemany, Universitat d'Alacant, 1987, Universitat d' Alacant, pàgs. 157-173.

 • Enric Valor: novel·la i societat, pròleg a Enric Valor, Sense la terra promesa. València, 1980, Prometeo, pàgs. 9-17. Vegeu text complet.

 • J.F. Mira: una novel·la generacional, publicat amb el títol El desig dels dies (una nota de lectura), L'Aiguadolç, 5, 1987, pàgs. 37-41.

 • V. Miralles: una ruptura generacional, pròleg a Boro Miralles, Sandwitx de fil-en-pua, València, 1981, Diputació de València, pàgs. 5-8.

 • L'aventura poètica de Joan Valls, Canelobre, 17-18, 1990, pàgs. 143-148.

 • Joan Valls: anys i paranys, pròleg a Joan Valls Jordà, Anys i paranys, València, 1985, Eliseu Climent, pàgs. 7-13.

 • Vicent Andrés Estellés: un poeta, un poble, La Marina 9, 22/04/73, pàgs. 28-29.

 • Dictàmens de la fosca, L'Espill, 13/14, 01/03/82, pàgs. 171-179.

 • La poesia d'Emili Rodríguez Bernabeu, pròleg a Emili Rodríguez Bernabeu, Viatge al teu nom, València, 1982, Eliseu Climent, pàgs. 7-11.

 • L'obra de Sanchis Guarner, dins Acte homenatge al professor En Manuel Sanchis Guarner, Reial Societat Econòmica d'Amics del País, València, 1982.

 • De la lingüística a la cultura popular, dins Homenatge dels escriptors al professor Manuel Sanchis Guarner, València, 1986, Generalitat Valenciana, pàgs. 131-136.

 • Joan Fuster, una singularitat, pròleg a Joan Fuster, Figures de temps, València 1993, Alfons el Magnànim, pàgs. 7-19. El mateix text, una mica abreujat, havia estat publicat, en anglès, amb el títol Joan Fuster, Originality, en Catalan Writing, 5, 1990. Recollit, també, en Fuster, una declinació personal.

 • L'assaig fusterià, dins Joan Fuster: dies i treballs, València, 1993, Conselleria de CuItura, pàgs. 81-94. Recollit, també, en Fuster, una declinació personal.

 • Joan Fuster i la tradició catalana moderna, dins Homenatge a Joan Fuster, Estudi General, 4, Girona, 1984. Recollit, també, en Fuster, una declinació personal.

 • La influència de Joan Fuster en la literatura catalana, Revista de Catalunya, 17, 01/01/88. Recollit, també, en Fuster, una declinació personal.

 • Joan Fuster i la història, dins Homenatge a Joan Fuster, València, 1994, Consell Valencià de Cultura, pàgs. 217-230. Es tracta d'un resum dels capítols La història com a assaig, La història com a ciència i La història com a militància de Humanisme i nacionalisme en l'obra de Joan Fuster.

 • Joan Fuster: política i pedagogia, dins Fuster entre nosaltres, València 1993, Conselleria de Cultura, pàgs. 37-40. Es tracta d'un resum del capítol Política i pedagogia de Humanisme i nacionalisme en l'obra de Joan Fuster.

 • Ricard Blasco, investigador literari, L'Aiguadolç, 11, pàgs. 29-32, 01/08/90.

 • L'assaig i la línia dels assagistes valencians, publicat amb el títol La línia valenciana de l'assaig, Cicle de conferències del VIè Premi d'assaig «Josep Vallverdú» 1989, Lleida 1990, Ajuntament, pàgs. 31-34. Recollit, també, en Fuster, una declinació personal.

 • La maurofília en la literatura valenciana actual, Awraq, 7, Agencia española de cooperación internacional, Madrid, 1993, pàgs. 65-83.