Correspondència

Correspondència Josep Iborra - Josep Garcia Richart (selecció)

L'Espill, segona època, 51, hivern 2015-2016.

Selecció de 48 cartes escrites entre el 2005 i el 2010. Vegeu ressenya d'Enric Iborra.

Correspondència Josep Iborra - Joan Fuster (dues cartes de l'any 1962)

Levante CVSemanal, 09/10/2022, pàgs. 10-11.

Facsímil i transcripció d'una carta de Josep Iborra a Joan Fuster (de data 30/07/1962) i de la resposta de Fuster a Iborra (de data 11/08/1962). Vegeu ressenya d'Enric Iborra i facsímil.