Fuster, una declinació personal (2014)

Fuster, una declinació personal

València, 2014

Publicacions de la Universitat de València

Un dels principals fils conductors d’aquesta declinació és l’intent d’explicar o de resseguir un aspecte paradoxal de l’obra de Joan Fuster. Josep Iborra assenyalava que qualsevol lector atent de Fuster no pot deixar de sentir la «presència permanent de la personalitat de l’autor darrere els seus escrits, fins i tot en els més circumstancials», perquè «llegir Fuster no és llegir un text asèptic, un discurs impersonal, sinó entrar en relació amb un jo que veiem dubtant, mesurant, amb reserves o restriccions mentals, assajant, pam a pam, agudament, una qüestió o un fet». És entrar en contacte amb una personalitat complexa i irònica, que té una visió general molt lúcida de les coses. D’aquesta visió, però, només ens en va donar donar fragments, apunts, aforismes o alguns assaigs més llargs o explícits. Potser és per aquesta raó que «tenim una impressió tant viva i fascinant d’una personalitat singularment intel·ligent, que calla, o no ha tingut ocasió de dir, un fum de coses apassionants», de manera que «l'autor sembla superior a la seua obra».

Josep Iborra parla de reticència per caracteritzar aquest aspecte de la personalitat literària de Fuster, cosa que també es feia present en el tracte personal: «En el fons era molt reservat, prudent i cautelós, començant per ell mateix, gens partidari de confessar-se davant ningú, poc amic de les confidències personals. La seua intimitat, allò que pensava realment de les coses, s'ho guardava per a ell, o només n'apareixia la punta de l'iceberg...» En la seua obra la reticència, més evident perquè Fuster escriu amb un estil clar i exacte, es converteix en l’ombra de la seua escriptura i determina també el seu estil de pensar, que es tradueix en l’ús de determinats recursos retòrics, com els punts suspensius, els interrogants, la ironia…

De la Nota preliminar, per Enric Iborra

ISBN 978-84-370-9172-3

Disseny portada: Celso Hernández de la Figuera


ÍNDEX I PROCEDÈNCIA DELS TEXTOS:

Nota preliminar, per Enric Iborra

I. COORDENADES

1. DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL HUMANISME I NACIONALISME EN L’OBRA DE JOAN FUSTER

Inèdit. Memòria de la tesi doctoral Humanisme i nacionalisme en l’obra de Joan Fuster (València, 2012, Publicacions de la Universitat de València), que Josep Iborra llegí en la Facultat de Filologia de la Universitat de València, el febrer de 1984.

2. JOAN FUSTER, UNA SINGULARITAT

Publicat, amb el mateix títol, com a pròleg a Figures de temps de Joan Fuster (València, 1993, Edicions Alfons el Magnànim, pàgines 7-19) i després recollit en Confluències (València, 1995, Edicions Alfons el Magnànim, pàgines 145-153). El mateix text, una mica abreujat, havia estat publicat, en anglès, amb el títol Joan Fuster, Originality, en Catalan Writing, 5, 1990, pàgines. 25-29. Vegeu facsímil. Recollit en Confluències.

3. UN BREVIARI CÍVIC

Publicat com pròleg a una antologia de textos de Joan Fuster, Breviari cívic, Barcelona, 1996, Edicions 62 i La Caixa, pàgs. 7-13. Vegeu facsímil.

4. UN CONVENT VALENCIÀ DEL SEGLE XVI

Lletres valencianes, 8, 2002, pàgs. 110-111. Sobre Les Constitucions del convent de Sant Josep de València (segle XVI), edició a cura de Joan Fuster, València, 2002, “Fonts històriques valencianes”, Universitat de València - Ajuntament de Sueca. Vegeu facsímil.

5. EL LLIBRE D’UNA GENERACIÓ

Saó, 100, pàg. 46 (226), 01/07/87. Vegeu facsímil.

6. «NOSALTRES»

Als 25 anys de Nosaltres, els valencians, Max Cahner, Josep Iborra, Joan F. Mira i J.V. Marqués parlen del llibre, El Temps, 154, pàgs. 33-34, 01/06/87. Vegeu facsímil.

7. NOSALTRES, ELS VALENCIANS, 30 ANYS DESPRÉS

Inèdit, sense data (c. 1992).

8. LA GRAN LLIÇÓ DELS PAPERS FUSTERIANS

Generalitat, segona època, 24, pàg. 27, 01/06/81. Vegeu facsímil.

II. IRREDUCTIBLEMENT PERSONAL

1. PERFIL HUMÀ DE JOAN FUSTER

Publicat amb el títol Irreductiblement personal en Lletra de Canvi, 42, Barcelona, 1997, primer trimestre, pàgs. 7-8. Vegeu facsímil.

2. FUSTER, LA VELLESA I LA MALALTIA

Inèdit, sense data.

3. LA INAUGURACIÓ DE LA CASA FUSTER

Inèdit. Conferència llegida a Sueca, el novembre de 2002.

4. DICCIONARI PER A OCIOSOS EN ITALIÀ

Inèdit. Presentació a Gandia, el 26 d’octubre de 1994, del Dizzionario per ozziosi, traducció de Donatella Siviero, Nàpols, 1994, Tullio Pironti Editore.

5. JOAN FUSTER, FILHARMÒNIC

Ponència presentada a les VIII Jornades Joan Fuster, organitzades per la Càtedra Joan Fuster de la Universitat de València i celebrades el dia 11 de novembre de 2010. Publicat dins Joan Fuster i la música, València, 2012, Col·lecció Càtedra Joan Fuster / 12, Publicacions de la Universitat de València, pàgs. 11‑21.

6. TERRA EN LA BOCA

Presentació a Sueca, el 23 novembre 1993, de Joan Fuster, Terra en la boca, Sueca, 1993, a cura de Josep Palacios, reedició de l’Ajuntament de Sueca.

7. UNA ENTREVISTA

Transcripció de l’entrevista inclosa en el documental Ser Joan Fuster, publicada en el volum Ser Joan Fuster. 33 visions sobre l’escriptor, Nel·lo Pellisser, Albert Montón, Francesc Pérez i Moragón, eds., València, 2008, col·lecció Càtedra Joan Fuster / 8, Publicacions de la Universitat de València, pàgs. 61-74.

III. LITERATURA D’IDEES

1. L’ASSAIG FUSTERIÀ

Publicat dins Joan Fuster: dies i treballs (València, 1993, Conselleria de CuItura, pàgs. 81-94) i després recollit en Confluències (València, 1995, Edicions Alfons el Magnànim, pàgines 155-162).

2. LLEGIR FUSTER

Set dies [suplement d’El Observador], pàg. V-VI, 12/07/92. Vegeu facsímil.

3. UN ENFILALL D’AFORISMES

Inèdit, sense data.

4. EL FUSTER AFORÍSTIC

Lletres valencianes, 4, 2001, pàgs. 82-83. Sobre Joan Fuster, Aforismes, introducció d'Isidre Crespo, Alzira, 2000, Bromera. Vegeu facsímil.

5. UN LLIBRET DOBLE

Lletres valencianes, 12, 2003, pàgs. 106-107. Sobre la reedició de Joan Fuster, Judicis finals, València, 2003, a cura de Josep Palacios, Universitat de València. Vegeu facsímil.

6. UN IL·LUSTRAT A LA UNIVERSITAT

DISE, Revista d’informació universitària, núm. 34, pàg. VIII del dossier central, València, 06/92. Vegeu facsímil.

7. VIURE PER VEURE-HI

Saó, 304, pàg. 43, 01/03/06. Sobre Joan Fuster, Viure per viure, València, 2005, Publicacions de la Universitat de València. Vegeu facsímil.

IV. LA LITERATURA DEL JO

1. JOAN FUSTER I LA LITERATURA DEL JO

L'Espill, segona època, 10, pàgs. 207-212, primavera 2002. Vegeu facsímil.

2. FUSTER I MONTAIGNE

Ponència presentada a les III Jornades Joan Fuster, organitzades per la Càtedra Joan Fuster de la Universitat de València i celebrades el dia 10 de novembre de 2005. Publicat dins Joan Fuster: relacions personals, relacions literàries, Vicent Simbor (ed.), València, 2006, Col·lecció Càtedra Joan Fuster / 3, Publicacions de la Universitat de València, pàgs. 127-144.

3. FUSTER, VALÉRY, MONTAIGNE, PASCAL I RABELAIS. NOTES DISPERSES

Notes disperses inèdites, sense data (però posteriors a 1987).

V. TEXT I CONTEXT

1. ELS CAMINS EPISTOLARS DE JOAN FUSTER

Els camins epistolars de Joan Fuster, publicat a Caplletra, 35, pàgs. 175-182, València, tardor 2003, refonia les ressenyes aparegudes anteriorment a propòsit de la publicació dels cinc primers volums de la Correspondència de Fuster, edició dirigida per Antoni Furió, precedides per una introducció. N’hem afegit la ressenya del volum setè, publicada més tard. A continuació, indiquem la procedència de cada un dels epígrafs:

1. Introducció

Inclosa en el text publicat a Caplletra, 35. Vegeu facsímil.

2. Epistolari fusterià

Caràcters, 2, segona època, pàg. 5, gener 1998. Sobre Joan Fuster, Correspondència, Volum I: Carner, Manent, Riba, Pla, Espriu, Villalonga, preparat per Francesc Pérez Moragon, València 1997, Eliseu Climent, editor. Parcialment inclòs en el text publicat a Caplletra, 35. Vegeu facsímil.

3. Cartes entre exiliats

Saó, 228, pàg. 201, 01/04/1999. Sobre Joan Fuster, Correspondència, Volum II: Agustí Bartra i altres noms de l’exili americà, preparat per Santi Cortés, València 1998, Edicions Tres i Quatre. Inclòs en el text publicat a Caplletra, 35. Vegeu facsímil.

4. Dos escriptors valencians cara a cara

El Temps, 813, pàgs. 66-67, 11-17/01/2000. Sobre Joan Fuster, Correspondència, Volum III: Ernest Martínez Ferrando, preparat per Vicent Alonso, València 1999, Edicions Tres i Quatre. Inclòs en el text publicat a Caplletra, 35. Vegeu facsímil.

5. Correspondències i divergències

Joan Fuster i tres filòlegs valencians, El Temps, 866, pàgs. 60-63, 16-22/01/2001. Sobre Joan Fuster, Correspondència, Volum IV: Manuel Sanchis Guarner, Josep Giner, Germà Colón, preparat per Antoni Ferrando, València 2000, Edicions Tres i Quatre. Inclòs en el text publicat a Caplletra, 35. Vegeu facsímil.

Cartes de prop, Caràcters, 16, segona època, pàg. 33, juny 2001. Sobre Joan Fuster, Correspondència, Volum IV: Manuel Sanchis Guarner, Josep Giner, Germà Colón, preparat per Antoni Ferrando, València 2000, Edicions Tres i Quatre. Resum de la ressenya publicada amb el títol Joan Fuster i tres filòlegs valencians i inclosa en el text publicat a Caplletra, 35. Vegeu facsímil.

Correspondències i divergències de Joan Fuster, Lletres valencianes, 4, 2001, pàgs. 108-109. Sobre Joan Fuster, Correspondència, Volum IV: Manuel Sanchis Guarner, Josep Giner, Germà Colón, preparat per Antoni Ferrando, València 2000, Edicions Tres i Quatre. Vegeu facsímil.

6. Itineraris epistolars fusterians

Saó, 263, pàg. 46 (318), 01/06/2002. Sobre Joan Fuster, Correspondència, Volum V: Francesc de Borja i Aina Moll, Joan Coromines, Josep Maria Llompart, preparat per Josep Ferrer i Costa, Joan Pujades i Marqués i Joan Ferrer i Costa, València 2002, Edicions Tres i Quatre. Inclòs en el text publicat a Caplletra, 35. Vegeu facsímil.

7. La figura d’un temps

Saó, 284, pàg. 38, 01/06/2004. Sobre Joan Fuster, Correspondència, Volum VII: Joaquim Maluquer, 1ª part, preparat per Xavier Ferré, València 2004, Edicions Tres i Quatre. No inclòs en el text publicat a Caplletra, 35. Vegeu facsímil.

2. TEXT I CONTEXT

Intervenció en les «Jornades al voltant d’El descrèdit de la realitat de Joan Fuster. 50 anys després. Art, modernitat i descrèdit». Publicat dins del volum Sobre el descrèdit de la modernitat, Romà de la Calle i Francesc Pérez Moragón (eds.), València, 2010, Publicacions de la Universitat de València, pàgs. 13-31.

3. L’ART I ELS ANYS CINQUANTA

Publicat dins del volum Sobre el descrèdit de la modernitat, Romà de la Calle i Francesc Pérez Moragón (eds.), València, 2010, Publicacions de la Universitat de València, pàgs. 175-178. Vegeu facsímil.

VI. JOAN FUSTER I LA LITERATURA CATALANA

1. JOAN FUSTER I LA TRADICIÓ CATALANA MODERNA

Publicat dins Homenatge a Joan Fuster (Estudi General, 4, Girona, 1984) i després recollit en Confluències (València, 1995, Edicions Alfons el Magnànim, pàgines 163-177).

2. LA INFLUÈNCIA DE JOAN FUSTER EN LA LITERATURA CATALANA

Publicat en la Revista de Catalunya, 17, 01/01/88, i després recollit en Confluències (València, 1995, Edicions Alfons el Magnànim, pàgines 179-191).

3. L’ASSAIG I LA LÍNIA DELS ASSAGISTES VALENCIANS

Publicat amb el títol La línia valenciana de l'assaig (dins Cicle de conferències del VIè Premi d'assaig «Josep Vallverdú» 1989, Lleida, 1990, Ajuntament, pàgs. 31-34) i després recollit en Confluències (València, 1995, Edicions Alfons el Magnànim, pàgines 219-238).

Altres textos publicats sobre Fuster, no recollits en aquest volum

UN LIBRO DE POEMAS

Claustro, 2, pàg. 2, 1950. Sobre Joan Fuster, Ales o mans, València 1949, Torre.

LLEGIU FUSTER

Vencill, 1, pàg. 18, 01/01/1968. Sobre la publicació del volum primer de l’Obra Completa. Vegeu facsímil.

FUSTER ASSAGISTA

El Temps, 347, pàg. 73, 11/02/91. Publicat amb el títol L’assaig fusterià, sobre Joan Fuster, Obra completa (volum VI). Vegeu facsímil.

ENTRE DOS EXILIS

El Temps, 406, pàg. 93, 30/03/1992. Sobre Joan Fuster, Textos d’exilis, València, 1991, Generalitat Valenciana. Vegeu facsímil.

ADIÓS AL AMIGO

El País [edició del País Valencià], pàg. 35, 22/06/92. Vegeu facsímil.

FUSTER AMB TOGA

El Temps, 471, pàg. 93, 28/06/93. Sobre Antoni Riera, La raó moral de Joan Fuster, Barcelona, 1993, Curial. Vegeu facsímil.

NOTA PRELIMINAR A HOMENATGE A JOAN FUSTER

Dins Homenatge a Joan Fuster, València, 1994, Consell Valencià de Cultura, pàgs. 9-11.

UNA GUIA FUSTERIANA

El Temps, 544, pàg. 86, 21/11/94. Sobre Francesc Pérez i Moragón, Joan Fuster el contemporani capital, Alzira 1994, Germania. Vegeu facsímil.

FUSTER REVISAT

El Temps, 580, pàg. 86, 31/07/95. Sobre Antoni Riera, Rellegir Fuster, Alzira, 1995, Bromera. Vegeu facsímil.

EL BINOMI JOSEP PLA I JOAN FUSTER

El Temps, 961, pàg. 97, 12-18 novembre 2002. Sobre Isidre Crespo, De Fuster a Pla amb camí de tornada, Gandia 2002, CEIC Alfons el Vell. Vegeu facsímil.

L’“OBRADOR” DE JOAN FUSTER

Saó, 288, pàg. 38, 01/10/04. Sobre Joan Fuster, Dos quaderns inèdits, Alzira, 2004, Bromera. Vegeu facsímil.

ENTRE HISTORIADORS

Saó, 327, pàg. 43, 01/04/08. Sobre Antoni Furió (ed.), Joan Fuster i els historiadors, València, 2007, Publicacions de la Universitat de València. Vegeu facsímil.