La trinxera literària (1995)

La trinxera literària (1974-1990). Estudis sobre literatura catalana al País Valencià

València-Barcelona, juny 1995

Biblioteca Sanchis Guarner

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Reeditat en Una literatura possible.

Aquest volum recull una part ben significativa dels treballs dedicats per l'autor de la narrativa, la poesia i l'assaig publicats en català particularment al País Valencià, però amb recalcades en qüestions literàries de tota l'àrea lingüística catalana. Datats entre 1974 i 1990 estaven esparsos en diverses publicacions i, aplegats en aquest volum, ofereixen una visió panoràmica, rigurosa, crítica i informada dels avatars de la nostra literatura en anys de dificultat i del seu desplegament a partir de la dècada de 1970.

ISBN 84-7826-626-7

Disseny de la coberta: Manuel Boix

Índex i procedència dels textos:

 • Introducció.

 • Història literària i consciència nacional, Els Països Catalans: Un debat obert, València, 1984, Eliseu Climent, pàgs. 249-263.

 • La novel·la al País Valencià, Arguments 3, València, 1977, pàgs. 63-103.

 • Nostra Novel·la, Llir entre cards 4, València, 1985, pàgs. 157-168.

 • La generació del 70: una nova narrativa al País Valencià, L'Espill 3, València, 1979, pàgs. 130-141.

 • La novel·la valenciana contemporània, Revista de Catalunya 3, desembre 1986, pàg. 145-157.

 • Presentació, dins Taula de Lletres Valencianes, València, 1982, Institució Alfons el Magnànim, pàgs. 9-33.

 • La poesia política valenciana, 1930-1939, Arguments 1, València 1974, pàgs. 191-199.

 • Literatura i postguerra al País Valencià, Homenatge a Santiago Bru i Vidal, Sagunt, 1990, Fundació Municipal de Cultura, pàgs. 67-90.

 • La nova poesia catalana al País Valencià (1974-1977) (I), Reduccions 3, juliol 1977, pàgs. 53-60. Vegeu facsímil.

 • La nova poesia catalana al País Valencià (1974-1977) (II), Reduccions 5, juliol 1978, pàgs. 41 -58. Vegeu facsímil.

 • Llengües i cultura al País Valencià (1939-1986), La Comunitat Valenciana, 1936-1986, València 1989, Generalitat Valenciana, pàgs. 193-216.

 • Assaig i cultura moderna als Països Catalans, Conferència inèdita llegida a Benidorm en 1988.