La trinxera literària (1995)

La trinxera literària (1974-1990). Estudis sobre literatura catalana al País Valencià

València-Barcelona, juny 1995

Biblioteca Sanchis Guarner

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Reeditat en Una literatura possible.

Aquest volum recull una part ben significativa dels treballs dedicats per l'autor de la narrativa, la poesia i l'assaig publicats en català particularment al País Valencià, però amb recalcades en qüestions literàries de tota l'àrea lingüística catalana. Datats entre 1974 i 1990 estaven esparsos en diverses publicacions i, aplegats en aquest volum, ofereixen una visió panoràmica, rigurosa, crítica i informada dels avatars de la nostra literatura en anys de dificultat i del seu desplegament a partir de la dècada de 1970.

ISBN 84-7826-626-7

Disseny de la coberta: Manuel Boix

Índex i procedència dels textos: