Paràboles i prou (1955)

Paràboles i prou

Primera edició, València, 1955

Editorial Torre

Portada: vinyeta original de Manuel Gil

Índex i procedència dels textos:

Paràboles

... i prou