Paràboles i prou (1955)

Paràboles i prou

Primera edició, València, 1955

Editorial Torre

Portada: vinyeta original de Manuel Gil

Índex i procedència dels textos:

Paràboles

  • Petit teatre del món, Raixa. Miscel·lània de literatura catalana, 1953, pàgs. 142-145. Vegeu facsímil.

  • L'escultor

  • Natura morta, Pont Blau, 40, 15/02/56, pàgs. 49-52. Vegeu facsímil.

  • Nu

  • Quan Clara es desil·lusionà, Pont Blau, 7, 15/03/53, pàgs. 69-72. Vegeu facsímil.

  • L'espill.

... i prou

  • Historieta sense intenció.